Texas vs Arkansas | 2021 Game 2 | Game Thread

The Longhorns are set to take on the Razorbacks!